ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ
Αριθμός Εντολής 57Τ/17-10-2022
ΑΔΑ 9ΛΚΟΟΡ1Π-Υ1Χ
ΑΔΑΜ 22PRO011454411
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-11-2022 - Ωρα 11:00 Π.Μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear