ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ
Αριθμός Εντολής 16ΗΛ/01-03-2021
ΑΔΑ 65ΚΩΟΡ1Π-ΕΞΙ
ΑΔΑΜ 21REQ008417258
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear