ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ Α3, Α4 4/2020 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ Α3, Α4 4/2020

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Χαρτί Φωτ/κό Α4 80γρ 500 φύλλων
Τεμ. 900
Χαρτί Φωτ/κό Α3 80γρ 500 φύλλων
Τεμ. 60
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-02-2020
Αριθμός Διακήρυξης 4/2020
ΑΔΑ Ω1ΧΥΟΡ1Π-ΚΑ3
ΑΔΑΜ 20PROC006283579 2020-02-13
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-02-2020 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear