ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Αριθμός Εντολής 20Τ ΚΑΙ 21Τ/20-05-2020
ΑΔΑ 69ΜΞΟΡ1Π-ΧΚΒ
ΑΔΑΜ 20PROC006790370
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-06-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear