ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ME ΥΠΕΡΣΥΜΠΙΕΣΤΗ MERCEDES SPRINTER CDI 313 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ME ΥΠΕΡΣΥΜΠΙΕΣΤΗ MERCEDES SPRINTER CDI 313

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ME ΥΠΕΡΣΥΜΠΙΕΣΤΗ MERCEDES SPRINTER CDI 313 (25 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ : WDB9066331P258353
Αριθμός Εντολής 20/17-03-2020
ΑΔΑ 6Ω2ΦΟΡ1Π-Υ9Λ
ΑΔΑΜ 20REQ006477140
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear