ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ME ΥΠΕΡΣΥΜΠΙΕΣΤΗ MERCEDES SPRINTER CDI 313 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ME ΥΠΕΡΣΥΜΠΙΕΣΤΗ MERCEDES SPRINTER CDI 313

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ME ΥΠΕΡΣΥΜΠΙΕΣΤΗ MERCEDES SPRINTER CDI 313 (25 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ : WDB9066331P258353
Αριθμός Εντολής 65/01-04-2020
ΑΔΑ 6ΧΓΟΟΡ1Π-2ΥΩ
ΑΔΑΜ 20REQ006538774
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear