ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ CITROEN JUMPER II – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ CITROEN JUMPER II

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ CITROEN JUMPER II
Αριθμός Εντολής 91/16-08-2021
ΑΔΑ Ω0ΔΟΟΡ1Π-Κ1Η
ΑΔΑΜ 21REQ009078990
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-08-2021 - Ωρα 12:00 Π.Μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear