ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ PEUGEOT EKAB ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Α.Δ. Α31/26-5-22) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ PEUGEOT EKAB ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Α.Δ. Α31/26-5-22)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ PEUGEOT EKAB ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αριθμός Εντολής Α31/26-05-2022
ΑΔΑ 6ΓΘ4ΟΡ1Π-ΒΕΦ
ΑΔΑΜ 22PROC010653802
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-06-2022 - Ωρα 12.30
Αρχείο PDF pdf
Bear