ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΘ/ΡΟΥ KHI 9953 (VWT5) ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΘ/ΡΟΥ KHI 9953 (VWT5) ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΘ/ΡΟΥ KHI 9953 (VWT5) ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Α28/09-06-2020
ΑΔΑ Ω2ΝΝΟΡ1Π-ΗΗΙ
ΑΔΑΜ 20PROC006943006
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear