ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΑΨΙΜΟ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΑΨΙΜΟ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΥΛΙΚΑ-ΧΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΑΨΙΜΟ
Αριθμός Εντολής 44ΗΛ/16-10-2020
ΑΔΑ ΨΜΛΘΟΡ1Π-022
ΑΔΑΜ 20REQ007609596
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear