ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΚΑΒ ΔΡΑΜΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΚΑΒ ΔΡΑΜΑΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Αριθμός Εντολής 1ΔΘ/06-10-2022
ΑΔΑ 6ΩΙ9ΟΡ1Π-ΨΥΓ
ΑΔΑΜ 22REQ0114249984 2022-10-14
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-10-2022 - Ωρα 14:00
Αρχείο PDF pdf
Bear