ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ Μ.Χ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ Μ.Χ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ Μ.Χ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΩΝ
Αριθμός Εντολής Ν49/ 26-09-2022/26-09-2022
ΑΔΑ Ψ5ΤΟΟΡ1Π-ΓΟ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-10-2022 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear