ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Αριθμός Εντολής 34Τ/12-05-2021
ΑΔΑ ΩΝΔ4ΟΡ1Π-ΔΥ3
ΑΔΑΜ 21REQ008656701
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-06-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear