ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ Τ/Κ, ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ Τ/Κ, ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ,ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
Αριθμός Εντολής 1917/27-03-2020
ΑΔΑ Ψ42ΦΟΡ1Π-849
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-05-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear