ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΜΠΡΙΖ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΜΠΡΙΖ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΜΠΡΙΖ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΜΠΡΙΖ
Αριθμός Εντολής 26Τ&27Τ/20-05-2020
ΑΔΑ 617ΓΟΡ1Π-ΖΤΦ &Ω6Δ0ΟΡ1Π-ΔΙΦ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-05-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear