ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ
Αριθμός Εντολής 1407/30-07-2019
ΑΔΑ 66ΕΣΟΡ1Π-0ΦΨ
ΑΔΑΜ 19PROC005365512
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-08-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear