ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙ Α4 ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙ Α4 ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙ Α4 ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Αριθμός Εντολής 1026/21-06-2019
ΑΔΑ ΨΥ7ΥΟΡ1Π-80Γ
ΑΔΑΜ 19PROC005151052
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-07-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear