ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΜΠΕΚ
ΟΔΕΛΛΑ
ΒΙΔΑ
Αριθμός Εντολής 28Τ/28-05-2020
ΑΔΑ ΩΧ16ΟΡ1Π-ΘΘ9
ΑΔΑΜ 20REQ006810918
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-06-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear