ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ FIAT, CITROEN KAI FORD ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ FIAT, CITROEN KAI FORD ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ FIAT, CITROEN KAI FORD ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αριθμός Εντολής 4Κ/24-01-2022
ΑΔΑ 62ΞΧΟΡ1Π-Φ92
ΑΔΑΜ 22REQ010654335
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-06-2022 - Ωρα 11:00
Αρχείο PDF pdf
Bear