ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΩΝΗΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΚΑΒ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΆΡΤΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΩΝΗΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΚΑΒ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΆΡΤΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΩΝΗΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΚΑΒ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΆΡΤΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ.
Αριθμός Εντολής Τ13/03-05-2022
ΑΔΑ ΨΞΨ1ΟΡ1Π-ΤΤ1
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-05-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear