ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή MΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ AED PLUS ZOLL
Αριθμός Εντολής 17ΥΓ/24-09-2020
ΑΔΑ ΨΘΛΠΟΡ1Π-1ΔΥ
ΑΔΑΜ 20PROC007382158 2020-09-28
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear