ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΩΣ 40/2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΩΣ 40/2019

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Μικρόφωνο βάσεως για Π/Δ SEPURA για την λειτουργία του ασυρματικού κέντρου
Τεμ. 3
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-08-2019
Αριθμός Διακήρυξης ΕΞΩΣ 40/2019
ΑΔΑ Ψ4ΠΗΟΡ1Π-7ΑΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-08-2019 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear