ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΩΣ 39/2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΩΣ 39/2019

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. Μικρόφωνα χειρός για πομποδέκτες ασθενοφόρων UHF SEPURA SRG3900, τεμ. 10
2. Μικρόφωνα χειρός για πομποδέκτες ασθενοφόρων UHF ΗΥΤΕRΑ MT-680, τεμ. 10
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-08-2019
Αριθμός Διακήρυξης ΕΞΩΣ 39/2019
ΑΔΑ 62ΛΦΟΡ1Π-ΛΞ0
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-08-2019 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear