ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΩΣ 08/2020 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΩΣ 08/2020

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ LAMINATE
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-02-2020
Αριθμός Διακήρυξης ΕΞΩΣ 08/2020
ΑΔΑ 6ΩΓΛΟΡ1Π-ΘΙΙ
ΑΔΑΜ 20PROC006276721 2020-02-12
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-02-2020 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear