ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΑΕ 63 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΑΕ 63

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-02-2018
Αριθμός Διακήρυξης 1797/2018
ΑΔΑ 640ΧΟΡ1Π-ΣΑ2
ΑΔΑΜ 18PROC002697192 2018-02-21
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-03-2018 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear