ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΩΣ 64/2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΩΣ 64/2018

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 03-07-2018
Αριθμός Διακήρυξης ΕΞΩΣ 64/2018
ΑΔΑ 65ΕΞΟΡ1Π-ΠΔ8
ΑΔΑΜ 18PROC003357110 2018-07-03
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-07-2018 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear