ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΩΣ 60/2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΩΣ 60/2018

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-06-2018
Αριθμός Διακήρυξης ΕΞΩΣ 60/2018
ΑΔΑ 6ΛΠ2ΟΡ1Π-Ο2Μ
ΑΔΑΜ 18PROC003336634 2018-06-28
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-07-2018 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear