ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΩΣ 52/18 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΩΣ 52/18

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-06-2018
Αριθμός Διακήρυξης ΕΞΩΣ 52/2018
ΑΔΑ ΩΝΑΟΟΡ1Π-5Φ4
ΑΔΑΜ 18PROC003224317 2018-06-07
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-06-2018 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear