ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΩΣ 35/2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΩΣ 35/2019

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για την υποστήριξη του Επιχειρησιακού κέντρου του ΕΚΑΒ 2
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-07-2019
Αριθμός Διακήρυξης ΕΞΩΣ 35/2019
ΑΔΑ 68ΞΧΟΡ1Π-Κ96
ΑΔΑΜ 19PROC005334972
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-08-2019 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear