ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΩΣ 125/2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΩΣ 125/2018

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η/Υ
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-11-2018
Αριθμός Διακήρυξης ΕΞΩΣ 125/2018
ΑΔΑ ΩΞ6ΘΟΡ1Π-ΤΛΓ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-11-2018 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear