ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΩΣ 115/2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΩΣ 115/2018

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-10-2018
Αριθμός Διακήρυξης ΕΞΩΣ 115/2018
ΑΔΑ ΩΖΙΡΟΡ1Π-ΝΦΞ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-11-2018 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear