ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΩΣ 112/2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΩΣ 112/2018

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΔΕΛΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-10-2018
Αριθμός Διακήρυξης ΕΞΩΣ 112/2018
ΑΔΑ ΩΡΘΨΟΡ1Π-8ΒΖ
ΑΔΑΜ 18PROC003843485 2018-10-16
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-10-2018 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear