ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΩΣ 111/2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΩΣ 111/2018

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-10-2018
Αριθμός Διακήρυξης ΕΞΩΣ 111/2018
ΑΔΑ 61ΩΠΟΡ1Π-Δ40
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-10-2018 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear