ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 547 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 547

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΣΗΜΑΙΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-11-2017
Αριθμός Διακήρυξης 10665/2017
ΑΔΑ ΩΔΖ7ΟΡ1Π-ΛΟ5
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-12-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear