ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 527 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 527

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΘΟΝΕΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-12-2017
Αριθμός Διακήρυξης 10602/2017
ΑΔΑ 7ΙΥΘΟΡ1Π-Ψ5Ν
ΑΔΑΜ 17PROC002282553
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-12-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear