ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 521 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 521

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΠΟΡΤΑΣ ΛΕΥΚΗ
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-11-2017
Αριθμός Διακήρυξης 10128/2017
ΑΔΑ Ω7ΒΓΟΡ1Π-ΖΚΠ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-11-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear