ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 511 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 511

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΓΟΡΑ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-11-2017
Αριθμός Διακήρυξης 10126/2017
ΑΔΑ 789ΗΟΡ1Π-ΨΞ7
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-11-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear