Πρόσκληση ενδιαφέροντος λοιπού με ΑΕ 483 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος λοιπού με ΑΕ 483

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΙΔΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Υ
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-11-2017
Αριθμός Διακήρυξης 9994/2017
ΑΔΑ 7Θ4ΗΟΡ1Π-4ΥΩ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-11-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear