ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 478 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 478

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 14-11-2017
Αριθμός Διακήρυξης 9713/2017
ΑΔΑ ΩΑΥΠΟΡ1Π-55Θ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-11-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear