ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 477 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 477

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΓΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 31-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 9712/2017
ΑΔΑ 64Φ8ΟΡ1Π-ΒΧΕ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-11-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear