ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 476 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 476

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 31-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 9711/2017
ΑΔΑ 6ΒΠΑΟΡ1Π-4ΒΥ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-11-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear