ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 450 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 450

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 9350/2017
ΑΔΑ ΨΩ89ΟΡ1Π-0ΚΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-11-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear