ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 448/21-08-20 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 448/21-08-20

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΜΙΚΡΟΜΕΓΑΦΩΝΟ ΠΕΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΗΤΟΥΣ Π/Δ SEPURA SRH 3500 ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 26-08-2020
Αριθμός Διακήρυξης ΕΞΩΣ 142/2020
ΑΔΑ ΩΛΛΦΟΡ1Π-ΦΝΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-09-2020 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear