ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 413 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 413

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 14-11-2017
Αριθμός Διακήρυξης 45/2017
ΑΔΑ ΩΨΤΑΟΡ1Π-Ψ4Κ
ΑΔΑΜ 17PROC002256310
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-11-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear