ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 400 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 400

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΙΣΘΗΡΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΤΕΜ 2
Ημερομηνία Διακήρυξης 26-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 8136/2017
ΑΔΑ 6ΓΩ9ΟΡ1Π-8ΛΗ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-10-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear