ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 390 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 390

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΒΑΨΙΜΟ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 8297/2017
ΑΔΑ ΩΡ79ΟΡ1Π-6Β7
ΑΔΑΜ 17PROC002013946
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-10-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear