ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 332 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 332

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Ενσωμάτωση Open Street Χαρτών στο Υπάρχον Σύστημα Τηλεματικής.
Ημερομηνία Διακήρυξης 29-08-2017
Αριθμός Διακήρυξης 6887/2017
ΑΔΑ 7Δ2ΝΟΡ1Π-834
ΑΔΑΜ 17PROC001867793 2017-08-29
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-09-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear