ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 322 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 322

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ (PROJECTOR)
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-08-2017
Αριθμός Διακήρυξης 6401/2017
ΑΔΑ 75Ν0ΟΡ1Π-ΩΜΛ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-08-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear