ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 314 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 314

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-07-2017
Αριθμός Διακήρυξης 6103/2017
ΑΔΑ ΨΒ0ΦΟΡ1Π-701
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-08-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear