ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 28 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 28

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-02-2018
Αριθμός Διακήρυξης 1798/2018
ΑΔΑ ΩΖΦ3ΟΡ1Π-ΜΤΜ
ΑΔΑΜ 18PROC002697522 2018-02-21
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-03-2018 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear